Xml Açıklamaları

Parent Previous Next

Username

Bayiniz tarafından sağlanılacak olan kullanıcı adı

Password

Bayiniz tarafından sağlanılacak olan şifre

CompanyCode

Bayiniz tarafından sağlanılacak olan bayi koyu

MesgBody

160 karakter olacak şekilde oluşturulan mesaj metni

Developer


Version

Yazılım firması tarafından en çok 12 karakter verilebilen özel kod.

Originator

Gönderici başlığı en az 3 en fazla 11 karakter kullanılabilir.Türkçe karakter kullanılamaz.

Numbers

Vergi Numaraları

SDate

Mesajın gönderilmeye başlanacağı tarihi gösterir.Formatı ddmmyyyyhhmm dir.Bu değer girilmediği durumda an itibariyle gönderim başlayacaktır.

EDate

Mesajın gönderilme işleminin sonlandırılacağı zamandır.Bu tarihten sonar mesaj gönderme durdurulacak ve beklemeye alınan mesajlar zaman aşımı(timeout) olacaktır.