Xml Açıklamaları

Parent Previous Next

Username

Bayiniz tarafındam sağlanacak kullanıcı adı

Password

Kullanıcı Şifreniz

CompanyCode

Bayiniz Tarafından verilen kod

MesgBody

60 karakter olacak şekilde oluşturulan mesaj metni

Version

Yazılım firması tarafından en çok 12 karakter verilebilen özel kod.

Originator

Gönderici başlığı en az 3 en fazla 11 karakter kullanılabilir.Türkçe karakter kullanılamaz.

Numbers

Fax gönderilecek numaralar her bir numara ülke kodunu da içeren uluslararası formatta olmalı ve numaralar arasında ayıraç olarak virgule(,) kullanılmalı,ülke ve operator kodları.Ülke kodunun verilmemesi durumunda (312….. gibi) ülke kodu varsayılan olarak 90 kabul edilecektir.

FileName01

Gönderilecek Olan Dökümanın ismi

FBase6401

Gönderilecek Olan Dökümanın Base64 Formatına Çevrilmiş String Hali

SDate

Fax'ın gönderilmeye başlanacağı tarihi gösterir.Formatı ddmmyyyyhhmm dir.Bu değer girilmediği durumda an itibariyle gönderim başlayacaktır.

EDate

Fax'ın gönderilme işleminin sonlandırılacağı zamandır.Bu tarihten sonra fax gönderme durdurulacak ve beklemeye alınan mesajlar zaman aşımı(timeout) olacaktır.