Xml Açıklamaları

Parent Previous Next

Username

Kullanıcı Adı

PassWord

Kullanıcı Şifresi

Msgid

Gönderilen Sms ID si