Xml Açıklamaları

Parent Previous Next

Username

Bayiniz tarafından sağlanılacak olan kullanıcı adı

Password

Bayiniz tarafından sağlanılacak olan şifre

CompanyCode

Bayiniz tarafından sağlanılacak olan bayi koyu

Mesgbody

Gönderilecek olan logonun base64 string olarak yazılması.

Developer


Version

Yazılım firması tarafından en çok 12 karakter verilebilen özel kod.

Originator

Gönderici başlığı en az 3 en fazla 11 karakter kullanılabilir.Türkçe karakter kullanılamaz.

Numbers

Mesaj gönderilecek numaralar her bir numara ülke kodunu da içeren uluslararası formatta olmalı ve numaralar arasında ayıraç olarak virgule(,) kullanılmalı.Ülke kodunun verilmemesi durumunda (532........ gibi) ülke kodu varsayılan olarak 90 kabul edilecektir.

Ftype

Gönderilen Dosyanın Tipini Belli Eder(Resim Dosyaları 1(ico,png,jpeg,gif,tiff),Video Dosyaları 3(3gp,mpeg,avi,wav,mp4,flv),Pdf Dosyaları 7,Power Point Dosyaları 7(ppt,pptx),Flash Dosyaları 9(swf),)

FData

Gönderilen Dosyanın Base 64 e çevrilmiş string değerini ifade eder.

Fname

Gönderilen Dosyanın Kişinin Telefonunda Hangi İsimle Gözükeceğini Belli Eder.

SDate

Mesajın gönderilmeye başlanacağı tarihi gösterir.Formatı ddmmyyyyhhmm dir.Bu değer girilmediği durumda an itibariyle gönderim başlayacaktır.

EDate

Mesajın gönderilme işleminin sonlandırılacağı zamandır.Bu tarihten sonar mesaj gönderme durdurulacak ve beklemeye alınan mesajlar zaman aşımı(timeout) olacaktır.