Tanımı

Parent Previous Next

Bu Yöntemde amaç , tek bir mesaj metninin farklı numaralara parçalanarak yollanabilmesidir. Bu yöntemde kullanılacak olan XML Formatı örnek xml bölümünde gösterilmektedir. Xml Paketi içerisinde yukarıda örneği verilen response bilgileri kullanılmıştır. Version bilgisi xml paketinin,hangi programdan ve hangi versiondan geldiği bilgilerinin arşivlerde tutulması amacıyla alınacaktır.