SONUÇ PARAMETRELERİ

Parent Previous Next

MmsList:Gönderilen her bir mms burada tutulur.

GsmNo:Mms gönderen kişinin telefon numarası.

SendDate:Mms in gönderildiği tarih.

MmsSubject:Mms in konusu.

DST_MSISDN: Mms in gönderildiği numara

MSGID: Mms id

FileInfos:Birden fazla dosya varsa burada tutulur.

FileName:Gönderilen dosyanın ismi.

FileType:Gönderilen dosyanın tipi.