PARAMETRELER

Parent Previous Next

username: string. 3gbilisim.com kullanıcı adı.

password: string. 3gbilisim.com şifresi.

maxid : string. Daha önceden işlenmiş olan verilerinizi tekrar işlememek için belirli bir id den sonrasını çekmenize yarar