Parametreler

Parent Previous Next

username : (string) Kullanici adi

password : (string) Sifre

method   : (string) Kullanacaginiz method ismi

maxId    : (string) Daha onceden islenmis olan verilerinizi tekrar islememek icin, elinizdeki verilerden maksimum Id degeri.

guid            : (string) InteractiveLogin methodu ile donen string deger. guid isteyen methodlarda oncelikle InteractiveLogin methodu                              ile guid degeri alip, ardindan bu degeri methoda gondermeniz gerekmektedir.