Parametreler

Parent Previous Next

Username

Bayiniz tarafındam sağlanacak kullanıcı adı

Password

Kullanıcı Şifreniz

CompanyCode

Bayiniz Tarafından verilen kod

MsgID

Raporu alınacak Mesajın id si