PARAMETRELER

Parent Previous Next

guid: string. InteractiveLogin methodundan dönen string degeri belli sure icin kullanarak bu bolumden gelen smsleri sorgulayabilirsiniz.


maxid : string. Daha önceden işlenmiş olan verilerinizi tekrar işlememek için belirli bir id den sonrasını çekmenize yarar