GATEWAY ORTAMI GENEL TANIMI

Parent Previous Next

3 G Bilişim, yazılım geliştiren firmaların kullanabilecekleri iki çeşit fax gönderme yöntemi sağlanmaktadır.Her iki yöntemde de fakslar XML olarak gönderilmekte ve aynı raporlama uygulaması ile sonuçları alınmaktadır. Post edilen ASP ve DLL uygulamaları,SSL sertifakası ile desteklenmiştir. Post edilme esnasında sertifika ile ilgili bir sıkıntı yaşanması durumunda,httpss yerine https metodu da kullanılabilir.