Xml Açıklamaları

Parent Previous Next

Username

Bayiniz tarafından sağlanılacak olan kullanıcı adı

Password

Bayiniz tarafından sağlanılacak olan şifre

CompanyCode

Bayiniz tarafından sağlanılacak olan bayi koyu

Type

160 karaktere kadar gönderimler Type alanında 1 olarak gönderilmelidir.160 karakteri geçtiği durumlarda Type alanı 5 olarak gönderilmelidir.

MesgBody

160 karakter olacak şekilde oluşturulan mesaj metni

Developer


Version

Yazılım firması tarafından en çok 12 karakter verilebilen özel kod.

Originator

Gönderici başlığı en az 3 en fazla 11 karakter kullanılabilir.Türkçe karakter kullanılamaz.

Numbers

Mesaj gönderilecek numaralar her bir numara ülke kodunu da içeren uluslararası formatta olmalı ve numaralar arasında ayıraç olarak virgule(,) kullanılmalı,ülke ve operator kodları.Ülke kodunun verilmemesi durumunda (532….. gibi) ülke kodu varsayılan olarak 90 kabul edilecektir.

Sdate

Gönderim Başlangıç Tarihi Format dd.MM.yyyy hh:mm

Edate

Gönderim Bitiş Tarihi Format dd.MM.yyyy hh:mm

Starthour

Gün içinde paketlerin saat kaç itibari ile başlayacağını ifade eder.(hh:mm)

Endhour

Gün içinde paketlerin saat kaç itibari ile biteceğini ifade eder.(hh:mm)

Periodminute

Her Gönderim Arası Kaç Dakika olması isteniyorsa ayarlanabilir.

Exchour

Gönderimlerin olmaması istenilen saatler örneğin öğle arası için 12 yazılmalıdır.

Gün içinde farklı saatler için “,” kullanınız.Örn. 12,15,16

CampaignCode

Bilgi için kullanılabilir. Opsiyonel kullanılabilir.

OrganizationCodes

Bilgi için kullanılabilir. Opsiyonel kullanılabilir.