Xml Açıklamaları

Parent Previous Next

Username

Kullanıcı Adı

PassWord

Kullanıcı Şifresi

CompanyCode

Bayiniz Tarafından Verilen Kod.

strGuid

Paketin işleme alındığı tarih/Saat(örnek : 2014022523025093819752477) yada Size Dönüş Yapılan “ID:123456” alanındaki sayısal alanı girebilirsiniz.

Type

İstenilen Rapor Tipi(1 İletildi,2 Beklemede,3 Hatalı,4 Zaman Aşımı) Type alanı girilmediği durumlarda toplam rapor görüntülenir.(İletilen,Beklemede,Hatalı ve zaman aşımları Birlikte Görüntülenir.)

Delimiter

Type alanı boş girildiği durumlarda dikkate alınır.Default değeri ; dir.