Xml Açıklamaları

Parent Previous Next

Username

Kullanıcı Adı

PassWord

Kullanıcı Şifresi

CompanyCode

Bayiniz Tarafından Verilen Kullanıcı Kodu

SDate

Sorgulanacak Olan Mesajların Başlangıç Tarihi Formatı (yyyymmdd)

EDate

Sorgulanacak Olan Mesajların Bitiş Tarihi Formatı (yyyymmdd)