Xml Açıklamaları

Parent Previous Next

Username

Kullanıcı Adı

PassWord

Kullanıcı Şifresi

Msgid

Gönderilen Sms ID si

RType

İstenilen Rapor Tipi(1 İletildi,2 Beklemede,3 Hatalı,4 Zaman Aşımı) Type alanı girilmediği durumlarda toplam rapor görüntülenir.(İletilen,Beklemede,Hatalı ve zaman aşımları Birlikte Görüntülenir.)

Delimiter

Type alanı boş girildiği durumlarda dikkate alınır.Default değeri ; dir.