Tanımı

ASMX Web Servis ›› SMS TYPE ››
Parent Previous Next

Kullanıcı mevcut kredisini sorgulamak istediği durumlarda kullanılır.Bunun için aşağıda verilen Xml ’un aşağıdaki adrese Post Edilmesi gerekmektedir.