Parametreler

Parent Previous Next

Username

Bayiniz tarafındam sağlanacak kullanıcı adı

Password

Kullanıcı Şifreniz

CompanyCode

Bayiniz Tarafından verilen kod

MessageBody

Max 596 karakterden oluşan mesaj metni

Version

Yazılım firması tarafından en çok 15 karakter verilebilen özel kod.

Originator

Gönderici başlığı en az 3 en fazla 11 karakter kullanılabilir.Türkçe karakter kullanılamaz.

Numbers

Mesaj gönderilecek numaralar her bir numara ülke kodunu da içeren uluslararası formatta olmalı ve numaralar arasında ayıraç olarak virgule(,) kullanılmalı.Ülke kodunun verilmemesi durumunda (905............ gibi) ülke kodu varsayılan olarak 90 kabul edilecektir.

SDate

Mesajın gönderilmeye başlanacağı tarihi gösterir.Formatı ddmmyyyyhhmm dir.Bu değer girilmediği durumda an itibariyle gönderim başlayacaktır.

EDate

Mesajın gönderilme işleminin sonlandırılacağı zamandır.Bu tarihten sonar mesaj gönderme durdurulacak ve beklemeye alınan mesajlar zaman aşımı(timeout) olacaktır.

Type

12 olarak gönderilmesi gerekmektedir.