PARAMETRELER

Parent Previous Next

guid: string. InteractiveLogin methodundan dönen string degeri belli sure icin kullanarak bu bolumden gelen smsleri sorgulayabilirsiniz.